بازگشت به صفحه قبل

خدمات شبکه های کامپیوتری

خدمات شبکه هاي کامپيوتري
خدمات شبکه هاي کامپيوتري در دنياي حاضر فقط به توانايي ارائه آن نيست! بسياري از شرکتهاي کامپيوتري توانايي ارائه خدمات شبکه هاي کامپيوتري را دارا هستند ولي مشتريان اين حوزه سرعت ارائه خدمات در کنار کيفيت بالاي ارائه خدمات شبکه را در اولويت مي دانند و انتخاب خود را در گرو داشتن حداقل اين دو مورد مي دانند ، آماري که شرکت گلوپ در سال 2015 بيرون داده است 23% از شرکت هايي که خدمات شبکه هاي کامپيوتري به مشتريان خود مي دهند از ضعف شديد در نحوه ارائه به موقع خدمات شبکه بر خوردار هستند و مشتريان خود را از دست مي دهند ، کارسازنت توانسته است با دقت بالا در ارائه خدمات شبکه هاي متمرکز مشترياني را بدست بياورد که از شرکتهاي پشتيباني شبکه قبلي خود به دليل عدم رضايت از انجام تعهدات در زمان مورد نظر ناراضي بوده اند و دليل رضايتمندي مشتريان کارسازنت همين توجه به درخواستهاي مشتري و مرتفع کردن آنها در مدت زمان مناسب با بالاترين کيفيت بوده است.

خدمات شبکه هاي کامپيوتري

 ما آماده عقد قرارداد با شرکت و سازمان شما براي پشتيباني شبکه کامپيوتري مجموعه شما هستيم

ما در کارسازنت با توجه به سابقه بيش از يک دهه خود خدمات متفاوتي را ارائه مي دهيم و تيم تحقيق و توسعه خدمات شبکه هاي کامپيوتري کارسازنت هميشه به دنبال استفاده از فناوري هاي برتر و خدمات شبکه اي متفاوت براي ارائه خدماتي بهتر و شايسته تر براي سازمانها و شرکتهاي طرف قرارداد خود است و اين پيشروي در ارائه خدمات شبکه در تيم کارسازنت باعث شده است تا از رقباي خود در اين امر پيشي بگيرد. ما در کارسازنت خدمات ارائه شده را به بخش هاي زير تقسيم کرده ايم و تمام سعي خود را به کار برده ايم تا در هر قسمت از خدمات ذيل پيشرو باشيم:

- توسعه و رفع مشکلات احتمالي در شبکه کامپيوتري و سرورهاي مجموعه

-------------------------------
مطالب زير را نيز مطالعه کنيد
اصول اوليه عيب يابي شبکه
نحوه اتصال به شبکه دامين
انتقال شبکه از طريق سيم برق
-------------------------------